Storno podmínky:

Rezervace ze strany ubytovatele je závazná, až po zaplacení zálohy za pobyt.
Záloha je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) ve
výši 50 % z celkové částky objednaného pobytu.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu ze strany objednavatele do 8 dnů před
nástupem pobytu (včetně) nebude účtován žádný storno poplatek.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu ze strany objednavatele 7-0 dnů před
nástupem pobytu (včetně) bude účtován storno poplatek ve výši 20%
z celkové ceny pobytu a to pouze v případě, že byla zaplacena záloha na pobyt.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany
ubytovatele (max. do 30 dnů před nástupem).

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele
pouze písemně (emailem). Za den zrušení objednávky pobytu se považuje
den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.